RSCTG 72/20. Reclamación contra resolución da Consellería de Economía, Emprego e Industria pola que se dá acceso a unha asociación a un expediente de explotación mineira 

Resultado: Estimación para retroacción