RSCTG 72/18. Solicitude de apertura dun expediente por denuncia administrativa por parte da Dirección Xeral da Función Pública.