RSCTG 71/18. Solicitude de actas e informes de supervisión de explotación mineira de actuacións realizadas pola Axencia de Protección da Legalidade Urbanística.