RSCTG 70/19. Desacordo co tempo máximo de acceso ás prestacións sanitarias e falta de resposta do Servizo Galego de Saúde.
Resultado: arquivada.