RSCTG 70/18. Solicitude de información sobre os orzamentos municipais do Concello de Riós en Ourense.