RSCTG 7/22Acceso á información pública da Consellería de Economía, Empresa e Innovación, sobre relación certificada da documentación obrante na consellería sobre actuacións relativas ás actividades mineiras nunha parcela de Mondoñedo 

Resultado: Inadmisión