RSCTG 7/21. Incumprimento do prazo para alegacións de terceiros no acceso á información pública da Consellería de Economía e Industria sobre expedientes abertos a empresas distribuidoras de electricidade 

Resultado: Estimación por motivos formais