RSCTG 7/20. Acceso á información pública do Concello de Samos sobre actas das sesión do Pleno e da Xunta de Goberno Local e decretos da Alcaldía do ano 2019
Resultado: Inadmisión