RSCTG 69/22 Acceso á información pública do Concello de Ourense sobre infraccións en materia urbanística e ocupación do dominio público

Resultado: Inadmisión