RSCTG 69/18. Solicitude de información sobre a ordenanza municipal que regula o cambio de titularidad do subministro da auga no Concello de Rábade.