RSCTG 68/22 Acceso á información pública do Servicio Galego de Saúde sobre os informes e ditames razoados emitidos en relación co reequilibrio o restablecemento do equilibrio económico dos contratos públicos do Servizo Galego de Saúde e das súas unidades dependentes.

Resultado: Desestimación