RSCTG 68/21. Acceso á información do Concello de Cabanas sobre os expedientes urbanísticos dunha edificación 

Resultado: Estimación