RSCTG 68/2018. Solicitude realizada ante o Servizo Galego de Saúde, SERGAS, sobre a emisión dun certificado sobre congresos publicitados vía web.