RSCTG 67/22 Acceso á información pública da Consellería de Facenda sobre denuncias formuladas en materia de xogo, reclamacións de responsabilidade patrimonial iniciadas pola Consellería e actividades e bens patrimoniais do seu titular.

Corrección de erros. RSCTG 67/22

Resultado: Desestimación