RSCTG 67/21Acceso á información pública do Concello de Vigo sobre licenza de vao e informes técnicos para a súa concesión 

Resultado: Estimación