RSCTG 67/2018. Solicitude cursada ante a Dirección Xeral de Minas e a Xefatura Territorial de A Coruña da Consellería de Economía, Emprego e Industria sobre proxecto de explotación mineira en Touro.