RSCTG 67/19. Solicitude acceso á información pública Consellería de Sanidade
Resultado: Desestimada