RSCTG 66/22 Acceso á información pública da Consellería de Cultura, Educación e Universidade sobre o número total de profesores/as funcionarios/as de carreira con destino definitivo que desenvolven a súa actividade nos centros docentes de educación secundaria da Comunidade Autónoma de Galicia.

Resultado: Estimación formal