RSCTG 65/20. Acceso á información pública dun tribunal do proceso selectivo de ingreso ao corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia

Resultado: Inadmisión