RSCTG 65/18. Solicitude cursada ante o Instituto Galego de Vivenda e Solo para coñecer o destino dunha axuda concedida.