RSCTG 64/22 Acceso á información pública da Consellería de Cultura, Educación e Universidade sobre consulta e copia de varios expedientes relacionados con denuncias presentadas ante a Dirección Xeral do Patrimonio Cultural.

Resultado: Inadmisión