RSCTG 64/20. Acceso á información pública do Concello de Ferrol sobre ampliación de horarios das terrazas 

Resultado: Inadmisión