RSCTG 64/18. Solicitude á Xunta de Galicia de información sobre as comprobacións periódicas do estado da avifauna no Parque Eólico Cordal, en Montouto.