RSCTG 63/22 Acceso á información pública da Consellería de Facenda e Administración Pública sobre actas e outros documentos emitidas polo tribunal encargado de cualificar o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior, escala de ciencias na especialidade de bioloxía, de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1.

Resultado: Inadmisión