RSCTG 63/21Acceso á información pública do Concello de Santiago sobre convenios asinados con AENA, e contratos adxudicados ou convenios de INCOLSA con empresas de transporte aéreo 

Resultado: Estimación