RSCTG 63/20Falta de acceso á información pública da Consellería de Economía, Emprego e Industria sobre peche de actuacións previas en relación con denuncias 

Resultado: Inadmisión