RSCTG 63/19. Solicitude ao Concello de Triacastela sobre contratos laborais e vía de acceso á súa praza do/a arquitecto/a municipal.
Resultado: con estimación total.