RSCTG 63/18. Solicitude cursada ante a Vicepresidencia e Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia sobre ferramentas tecnolóxicas empregadas para a tramitación electrónica de solicitudes e expedientes.