RSCTG 62/22 Acceso á información pública da Asesoría Xurídica Xeral en relación cos informes e ditames emitidos en relación co reequilibrio ou restablecemento do equilibrio económico dos contratos públicos da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia ou de calquera  das entidades instrumentais do sector público autonómico.

Resultado: Desestimación