RSCTG 62/21Acceso á información pública da Deputación de Lugo sobre facturas de Microsoft, pago de licenzas, instalacións informáticas e plan de implantación de tecnoloxías de software libre 

Resultado: Desestimación