RSCTG 62/19. Solicitude de información do Concello de Triacastela sobre licenza urbanística e documentación remitida a un xulgado.
Resultado: Con estimación total.