RSCTG 61/22 Acceso á información pública da Consellería de Facenda e Administración Pública sobre as puntuacións dos aspirantes no primeiro exercicio do proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior, escala de ciencias na especialidade de bioloxía, de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, convocado mediante Orde do 22 de novembro de 2019.

Resultado: Inadmisión