RSCTG 61/21Acceso á información pública da Deputación da Coruña sobre facturas de Microsoft, pago de licenzas, instalacións informáticas e plan de implantación de tecnoloxías de software libre 

Resultado: Estimación