RSCTG 61/20. Acceso á información sobre unha execución testamentaria por un albacea

Resultado: Inadmisión