RSCTG 61/19. Solicitude de información do Concello de Triacastela sobre o peche perimetral dunha explotación mineira.
Resultado: con estimación total.