RSCTG 61/18. Petición para que se inste á Sección de Minas da Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de Economía, Emprego e Industria ao cumprimento das súas abrigas en materia de acceso á información pública.