RSCTG 60/21Acceso á información pública da Deputación de Ourense sobre facturas de Microsoft, pago de licenzas, instalacións informáticas e plan de implantación de tecnoloxías de software libre 

Resultado: Estimación