RSCTG 60/20. Acceso á información pública da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional relativa aos acordos adoptados pola comisión avaliadora no concurso xeral de traslados

Resultado: Inadmisión