RSCTG 60/19. Acceso á información pública do Concello de Triacastela sobre a licenza urbanística para unha explotación mineira.
Resultado: con estimación total.