RSCTG 59/18. Acceso á información Pública da Consellería de Economía, Emprego e Industria relativo á explotación mineira San Rafael 2946.