RSCTG 58/22 Acceso á información pública da Consellería de Cultura, Educación e Universidade sobre diversos expedientes en relación cun xacemento arqueolóxico.

Resultado: Estimación formal