RSCTG 58/20. Acceso á información pública do Concello de Baiona sobre gastos en procedementos xudiciais 

Resultado: Estimación