RSCTG 58/19. Solicitude de acceso á información da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional sobre contratación de subministración para a expedición de títulos.
Resultado: Con estimación total.