RSCTG 57/22 Acceso á información pública da Consellería de Facenda e Administración pública sobre o Concurso xeral de traslados convocado pola Resolución de 25 de novembro de 2019, pola que se convoca concurso común para a provisión de postos de traballo vacantes.

Resultado: Inadmisión