RSCTG 57/20. Acceso á información pública da Xefatura Territorial de Lugo da Consellería de Economía, Emprego e Industria en relación con explotacións mineiras 

Resultado: Estimación