RSCTG 56/20. Acceso á información pública da Xefatura Territorial da Consellería de Economía Emprego e Industria de Pontevedra sobre dereitos mineiros na explotación Berducido nº 2661

Resultado: Estimación para retroacción