RSCTG 56/19. Solicitude de acceso á información de Augas de Galicia sobre unha actuación dunha empresa en dominio público hidráulico.
Resultado: Con estimación total.