RSCTG 56/18. Solicitude presentada ante o Concello de Valdoviño de remisión de copia de varios expedientes de obra.