RSCTG 55/22 Acceso á información pública da Consellería de Facenda e Administración pública sobre copia de actas das sesións e demáis documentación do tribunal cualificador do proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo superior, escala de ciencias na especialidade de bioloxía, de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, nomeado mediante Resolución do 19 de outubro de 2020.

Resultado: Inadmisión