RSCTG 55/21. Acceso á información pública do Concello de Ferrol sobre facturas de Microsoft, pago de licenzas, instalacións informáticas e plan de implantación de tecnoloxías de software libre 

Resultado: Estimación